logo

Subsidies en fondsen

Wil je een activiteit organiseren of heb je een ander idee? Neem eens een kijkje op de website van onderstaande fondsen en stichtingen. Wie weet voldoet je voorstel aan hun voorwaarden en kunnen jullie de handen ineen slaan.

Hieronder lees je een overzicht van subsidies, fondsen en crowdfundingmogelijkheden.

Lokale subsidies
Invoering subsidieregeling maatschappelijke leges

Verenigingen en stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor de investeringen en het onderhoud van de eigen accommodatie. Wel krijgt de gemeente regelmatig het verzoek of het mogelijk is om de legeskosten te compenseren als zij zelf verbouwingen uitvoeren aan hun clubgebouw.

Ook wanneer activiteiten toegevoegd worden aan de betreffende accommodatie waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt de gemeente regelmatig verzocht de leges te compenseren.

In lijn het de ambities uit het bestuursakkoord koesteren wij ons levendig verenigingsleven en investeren we in duurzame huisvesting voor verenigingen. Daarom heeft het college besloten een nieuwe ‘Subsidieregeling legeskosten dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet gemeente Beek 2024’ vast te stellen. Op basis hiervan kan een vereniging die in een eigen accommodatie investeert een subsidieverzoek indienen ter hoogte van maximaal 100% van de betaalde legeskosten. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor leges met betrekking tot besluiten in het kader van de Omgevingswet/Wabo die zijn opgelegd vanaf 1 januari 2023.

Subsidies gemeente Beek

Per 1 januari 2022 bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Beek uit één algemene subsidieverordening en zes afzonderlijke regelingen voor de categorieën:

 • Sport
 • Cultuur
 • Jeugd
 • Maatschappelijke participatie
 • Evenementen
 • Goed idee, doe er iets mee

Bekijk hier alle gemeentelijke regelingen en aanvraagformulieren voor bovenvermelde subsidies.

Goed idee, doe er iets mee

De subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ is bedoeld voor bijzondere ideeën en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en burgerkracht in Beek. Wat voor soort initiatieven zijn dit? Een paar voorbeelden:

 • Projectgroep REFUGEES van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers organiseerde de uitvoering van een symfonisch gedicht door een harmonieorkest en mannenkoor.
 • Bridge Club Beek en ’t Roadhoes in Spaubeek organiseerden een beginnerscursus bridgen om de sociale contacten van de inwoners te verbeteren en eenzaamheid buiten de deur te houden.

Goed om te weten:

 • De subsidie ‘Goed idee, doe er iets mee’ wordt uitsluitend verstrekt aan een inwonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Beek.
 • De aanvraag dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.
 • De hoogte van de subsidie voor elk initiatief is maximaal €750,-. Indien er sprake is van een aantoonbare samenwerking tussen verschillende partijen kan de hoogte van de subsidie oplopen tot €1.500,-.

Alle details over de subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee’ vind je hier.

Subsidieaanvraag indienen

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door een bevoegd bestuurslid via de website van de gemeente Beek. Klik hier om alle gemeentelijke regelingen en aanvraagformulieren te bekijken, selecteer het correcte formulier en log in met je persoonlijke DigiD om het in te vullen.

Heb je geen DigiD? Contacteer onze verenigingsconsulent Tom Eijkelenberg om een document aan te vragen dat handmatig ingevuld kan worden. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Landelijke subsidies
Rabo Clubsupport

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo Clubsupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen. De helft van de inleg van de deelnemers gaat naar goede doelen. Ook clubs en verenigingen kunnen dit goede doel zijn.

VoordeBuurt Fonds (Regiobank en Oranjefonds)

RegioBank en het Oranje Fonds hebben samen het VoordeBuurt Fonds opgericht. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die de lokale betrokkenheid vergroten. Want een mooiere samenleving begint in de buurt. Heb je ook een lokaal project waarmee je je buurt een stukje mooier maakt? En waarvoor je een bijdrage uit het VoordeBuurt Fonds goed zou kunnen gebruiken? Lees dan snel verder en kijk of je een aanvraag kunt doen.

Link naar het fonds.

Voor je Buurt

Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je op eenvoudige manier geld, hulp of materiaal in.

Sponsorskliks

Bij online aankopen via sponsorskliks betalen webwinkels een commissie voor elke bestelling. 75% van deze commissie gaat naar het sponsordoel dat door de aankoper wordt geselecteerd. Het aankoopbijdrage van het product blijft hetzelfde.

Grote clubactie

Verenigingen verkopen loten voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt door de grote clubactie een loterij georganiseerd.

Univé Buurtfonds

Univé Buurtfonds is een subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat dat de leefomgeving in de vorm van buurten en wijken veiliger en mooier worden. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen en samenwerkingsverbanden van bewoners van een wijk of buurt.

Het VSBfonds

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het VSBfonds ondersteunt sociale en culturele projecten met geld, kennis en/of netwerk, ter bevordering van zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Cultuurfonds

Cultuur verbindt ons. We hebben elkaar nodig. Want zonder ons geen cultuur. En zonder cultuur geen ons. Daarom investeert het Cultuurfonds elk jaar 35 tot 40 miljoen euro in cultuur en natuur in meer dan 3.500 projecten in Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Link naar het Cultuurfonds.

Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds financiert projecten die betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het doel van het oranjefonds is om mensen elkaar te laten ontmoeten of een nieuwe plek in de maatschappij te laten vinden. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen.

Subsidies voor accommodaties
Dela Fonds

Dela Fonds - Uw project sluit aan bij het thema 'Verbinden van generaties.' U kunt een aanvraag doen voor een (terugkerende) activiteit waar verschillende generaties aan mee doen. Het door een activiteit verbinden van generaties staat centraal. De ontmoeting die u organiseert is er een tussen groepen mensen (geen familie) die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. Verbinden van generaties staat voor ontmoeten, samen een activiteit doen en iets aan elkaar doorgeven.

BOSA regeling

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2020 aanspraak kunnen maken op de opnieuw gevulde subsidiepot van 87 miljoen. Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. De regeling is op een aantal punten gewijzigd. En hoewel de regeling op sommige punten minder aantrekkelijk is, blijft het een aantrekkelijke subsidie voor verenigingen en stichtingen die de moeite waard is. Sportsubsidie.nl ondersteunt op basis van no cure, no pay!

Subsidies voor doelgroepen
Kansfonds

Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. De voorkeur gaat uit naar plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk die inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren.

Cruijff foundation

Samen met het NOC*NSF ondersteunt de Cruijff foundation diverse sportprojecten voor gehandicapte kinderen financieel. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling.

Jantje Beton

ELK KIND MOET KUNNEN BUITENSPELEN, ELKE DAG

Kinderen geven aan dat ze het liefst buitenspelen in de speeltuin. Helaas blijkt uit onderzoek dat ruim een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar zal verdwijnen. Op dit moment spelen er 300.000 kinderen in Nederland nooit of nauwelijks buiten. Deze kinderen kunnen zich daardoor niet goed ontwikkelen.

Dit probleem zal nóg groter worden wanneer er zoveel speeltuinen verdwijnen en kinderen nog moeilijker buiten kunnen spelen. Help Jantje Beton en red de speeltuin. Samen kunnen we ervoor zorgen dat élk kind in Nederland kan buitenspelen, élke dag!

Dirk Kuyt Foundation

De Dirk Kuyt Foundation richt zich op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Het sportevenement of project kent een regionaal of landelijk karakter en is niet gericht op één specifieke vereniging of geselecteerde groep. Het evenement moet dus voldoen aan een ‘open inschrijving’. Wel kan een specifieke vereniging met de organisatie van een aangepast sporttoernooi bedoeld voor meerdere teams uit het land of regio een verzoek indienen.

JKF Kinderfonds

Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd.

Het Gehandicapte Kind

Het Gehandicapte Kind financiert duurzame projecten voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar die direct bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal. Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor de doelgroep en/of empowerment van de doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.

Foppe Fonds

Het Foppe fonds biedt financiële ondersteuning voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten wil de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Projecten die zich richten op kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Projecten waarin vrijwilligers (met name actieve senioren) een rol spelen komen extra in aanmerking.

Vragen?

Heb je vragen over het subsidiebeleid van de gemeente Beek of hulp nodig bij het aanvragen van een andere subsidie of fonds? Neem dan contact op met onze verenigingsconsulent Tom Eijkelenberg.

T: 046 – 43 89 340
E: info@njoybeek.nl