logo

Scholingsaanbod

Via diverse aanbieders zijn gratis cursussen voor kader en vrijwilligers beschikbaar.
Hieronder ziet u een overzicht. Klik op de titel voor meer informatie en een link naar de cursus.

Code Goed Sportbestuur

De in 2023 herziene Code Goed Sportbestuur is een leidraad voor het besturen van een sportclub. De code biedt praktische richtlijnen voor goed sportbestuur. Dit draagt bij aan een sportklimaat waarin iedereen zich welkom voelt en met plezier kan sporten. Ook helpt de code om proactief na te denken over onveilige en oneerlijke situaties die kunnen voorkomen op een sportclub en hoe je daar als bestuur mee om kunt gaan. De code draait om vier belangrijke principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.Het volgen van de e-learning Code Goed Sportbestuur duurt gemiddeld één tot twee uur. De e-learning bestaat uit vijf onderdelen: 1. een zelfscan, 2. uitleg over de Code Goed Sportbestuur, 3. toepassing van de vier principes, 4. aan de slag en 5. een toolbox. Het afronden van de e-learning hoeft niet in één keer, het is mogelijk om vaker terug te keren en de vijf onderdelen los van elkaar te doen. De e-learning bevat video's, best practices en oefeningen in de vorm van dilemma's. Om de e-learning te starten, ga je naar de online omgeving Flowsparks. Daar kan een account worden aangemaakt om in de leeromgeving te komen en de e-learning te starten.

Bron: NOC*NSF

Vrijwilligersmanagement

Effectief vrijwilligersmanagement vormt de sleutel tot betrokken, actieve leden en een krachtige vrijwilligersorganisatie binnen de club. De e-learning vrijwilligersmanagement biedt praktische handvatten om een georganiseerd en enthousiast vrijwilligersteam te creëren. Deelnemers krijgen inzicht in wat huidige en potentiële vrijwilligers motiveert.In de e-learning vrijwilligersmanagement wordt de huidige stand van zaken omtrent vrijwilligersmanagement geanalyseerd en mogelijke verbeterpunten aangedragen. Deelnemers krijgen een nieuwe kijk op taken en functies die cruciaal zijn voor het soepel laten draaien van de vereniging.Je kunt zelf bekijken welke onderdelen interessant zijn voor jouw club. Elk onderdeel duurt ongeveer één uur. Het afronden van de e-learning hoeft niet in één keer; het is mogelijk om vaker terug te keren om verschillende onderdelen van de e-learning te doen. De e-learning start met een zelfscan van de club, gevolgd door drie onderdelen 1. vrijwilligers in kaart gebracht, 2. mensen in beeld en 3. vrijwilligersmanagement verankeren. Elk onderdeel wordt geïntroduceerd met een video, een interactieve oefening en een handige invultool. Om de e-learning te starten, ga je naar de online omgeving Flowsparks. Daar kan een account worden aangemaakt om in de leeromgeving te komen en te e-learning te starten.

Bron: NOC*NSF

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Met deze gratis online cursus kunnen vrijwilligers het IVA-certificaat voor barvrijwilligers behalen. Doe de cursus, maak de toets en je kunt het IVA-certificaat direct downloaden! Leer hoe jij verantwoord alcohol kunt schenken en start de cursus.

Volg de cursus via:

E-learning Werven van vrijwilligers: op expeditie naar nieuwe gezichten

Wil je nieuwe en andere vrijwilligers werven voor jouw organisatie? Ben je op zoek naar inspiratie en een andere manier om het werven aan te pakken? Dan is deze e-learning iets voor jou!​

Link naar de cursus.

Omgaan met niet-pluis situaties

Deze e-learning gaat over situaties waarin het met een hulpvrager niet goed lijkt te gaan. Als vrijwilliger geeft je dat een 'niet-pluis' gevoel, en kun je daar iets mee doen.

Aan de hand van filmpjes over herkenbare praktijksituaties leer je hoe je als vrijwilliger kunt omgaan met een niet-pluis gevoel. Je krijgt inzicht in mogelijke manieren van reageren.

Link naar de cursus.

Cursus fondsenwerving

Het VSB-fonds heeft een reeks van 7 lessen gemaakt over fondsenwerving.
Volg de cursus en leer waar je op moet letten tijdens het aanvragen van fondsen voor een project of activiteit.

https://www.vsbfonds.nl/aanvra...