Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

feb 18, 2021

Op 1 juli 2021 moeten alle (informele) verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden.

Uiteindelijk Belanghebbenden register (UBO)
Voor veel van deze verenigingen geldt sinds 27 september 2020 de verplichting om hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO) te registreren in het UBO-register.
Bestaat uw vereniging al? Dan heeft u nog tot en met 27 maart 2022 de tijd om aan deze nieuwe registratieverplichting te voldoen.
Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Het register is een uitwerking van de Europese vierde anti-witwas richtlijn.
De notaris kan u hier ook mee helpen

Heb je vragen neem dan contact op met de Verenigingsconsulent van de gemeente Beek, Tom Eijkelenberg, via tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl of 046-4389222.

Uiteindelijk belanghebbenden

 

 

Metis Notarissen

Metis notarissen biedt een gratis check van de statuten aan voor de verenigingen en stichtingen.

Vervolgens brengen ze een offerte uit voor de werkzaamheden en kan de vereniging of stichting kiezen of ze dat wel of niet via Metis Notarissen willen afhandelen

Metis Notarissen
Australiëlaan 90
6199 AA Maastricht Airport
088-3040304
info@metisnotarissen.nl
www.metisnotarissen.nl 

 

Notariaat Pas

Notariaat Pas controleert uw statuten. Indien wijziging nodig is zal Notariaat Pas voor deze statutenwijziging een speciaal tarief hanteren van € 300,- incl. BTW indien ze hun modelstatuten kunnen gebruiken.

De prijs is incl. heffing kwaliteitsfonds notariaat € 8,22 excl. BTW per akte en de kosten voor het uittreksel van de Kamer van Koophandel € 15,40, maar exclusief een eventuele bespreking vooraf.

Wenst u een bespreking en/of van het model afwijkende statuten, dan ontvangt u
een vrijblijvende offerte.

Notariaat Pas
Wolfeynde 2
6191 EB Beek
046 4372454
info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl

 

Share This