Vertrouwenspersoon Beek

apr 8, 2021

De gemeente Beek vindt veiligheid voor leden en vrijwilligers binnen het verenigingsleven erg belangrijk. Daarom is sinds 1 november 2020 Amanda Klein aan de slag gegaan als vertrouwenspersoon.

Het belang van een vertrouwenspersoon wordt onderschreven door wethouders Thijs van Es en Ralph Diederen. “Iedereen in Beek moet zijn of haar hobby en vrijwilligerswerk op een vei-lige manier kunnen uitoefenen. Met de inzet van de vertrouwenspersoon hopen we de veilig-heid weer verder te vergroten.“

Amanda is vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kunt u denken aan agres-sie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten. Onder integriteitskwesties val-len misstanden met een maatschappelijk belang, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, een aantasting van het milieu of verspilling van overheidsgeld.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?
– U opvangen als u een vervelende ervaring heeft gehad.
– Naar uw verhaal luisteren.
– Informeren en meedenken over mogelijkheden en/of procedures.
– U begeleiden, bijvoorbeeld als u vervolgstappen wilt gaan zetten
– Nazorg bieden.
– Preventie.

U kan bij de vertrouwenspersoon terecht als u wilt praten over één van de hierboven ge-noemde situaties. De vertrouwenspersoon is er volledig voor u. Het gaat erom hoe u iets er-varen hebt. U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft. Dit kan een luisterend oor zijn, of misschien wilt u informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat. Op de website www.prettigwerkenlimburg.nl staat een filmpje met een duidelijke uitleg over de vertrouwenspersoon.

Bent u lid van een Beekse vereniging en wilt u een afspraak maken met de vertrouwenspersoon?
Dan kunt u Amanda Klein bereiken per e-mail: info@prettigwerkenlimburg.nl of telefonisch via 06-44474692.

Share This