Beeks Lokaal Akkoord

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport.

Het Beeks Lokaal Akkoord is een middel om organisaties met elkaar te verbinden, gezamenlijke afspraken te maken om de sport, cultuur en zorg duurzaam te maken en uiteindelijk meer Beekenaren gezonder, vitaler en in beweging te krijgen en houden.

In januari 2020 hebben er verschillende bijeenkomsten voor verenigingen en andere Beeks organisaties plaatsgevonden. 

De bevindingen zijn samengebracht in het Beeks Lokaal Akkoord dat in maart 2020 door ruim 30 verschillende partijen is ondertekend. 

De eerste samenwerkingsstructuren tussen sportverenigingen, culturele en senioren verenigingen zijn ontstaan. Per samenwerkingsstructuur worden verschillende activiteiten en projecten geïnitieerd.

Projecten Beeks Lokaal Akkoord

Om de wensen, behoeften en doelstellingen van het Beeks Lokaal Akkoord te realiseren moedigen we verenigingen en organisaties aan om samen projecten en activiteiten te ontwikkelen. Hiervoor is in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget beschikbaar.

Wil je een bijdrage leveren? Dan nodigen we u uit om het format projectplan in te vullen.
U ontvangt zo snel mogelijk bericht van ons!

Randvoorwaarden projecten en activiteiten Beeks Lokaal Akkoord*

– Een samenwerking tussen minimaal 2 Beekse verenigingen of organisaties die het Beeks Lokaal Akkoord hebben getekend 
– Het project of de activiteit moet bijdragen aan de behoeften, kansen of doelstellingen van het Beeks Lokaal Akkoord
– Het format projectplan dient ingevuld te worden en verzonden te worden naar info@njoybeek.nl 

*Er worden per jaar maximaal 8 projecten of activiteiten financieel ondersteund met een maximaal bedrag van €1.000,- per project.
De Adviseur Lokale Sport beoordeeld of het project in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Beeks Lokaal Akkoord? Neem dan contact op met Milan Dijkstra.

Milan is te bereiken via:
T 046 – 43 89 222
M 06 – 13 09 81 31
info@njoybeek.nl