Procedure vertrouwenspersoon vrijwilligersorganisaties

nov 24, 2020

Procedure vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan geraadpleegd worden bij  ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kunt u denken aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie (bv op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid), of pesten. Onder integriteitskwesties vallen misstanden met een maatschappelijk belang, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, een aantasting van het milieu of verspilling van overheidsgeld.

De gemeente Beek heeft voor de Beekse verenigingen een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Enkele verenigingen hebben een eigen vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt vanuit de vereniging. Wanneer u zich in één van de bovengenoemde situaties bevindt en uw vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon, dan is dat uw eerste aanspreekpunt. Deze kan signaleren of de situatie besproken dient te worden met de vertrouwenspersoon van de gemeente Beek, of direct met een andere organisatie/instantie. Heeft uw vereniging geen vertrouwenscontactpersoon, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de gemeente Beek.

Vertrouwenspersoon binnen de gemeente Beek is Amanda Klein. Amanda is er volledig voor u als melder, het gaat erom hoe u iets ervaren hebt. U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft. Dit kan een luisterend oor zijn, of misschien wilt u informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat. Op de website www.prettigwerkenlimburg.nl staat een filmpje met een duidelijke uitleg over de vertrouwenspersoon.

Bent u lid van een Beekse vereniging en wilt u een afspraak maken met de vertrouwenspersoon? Dan kunt u Amanda Klein bereiken per e-mail: info@prettigwerkenlimburg.nl of telefonisch via 06-44474692.

 

 

Share This