Update coronamaatregelen

mei 14, 2020

Corona website
Via www.njoybeek.nl/corona kunt u als vereniging de laatste informatie vinden over de lokale coronamaatregelen. Deze mag u met uw leden delen, want hierop staat ook het aanbod van alle verenigingen die activiteiten organiseren voor de Beekse jeugd.

Sportlandgoed De Haamen
Deze regels worden deze week op het sportlandgoed opgehangen. We vragen jullie de regels te communiceren naar jullie leden.

De regels zijn:
– Jongeren tot en met 12 jaar mogen alleen sporten onder begeleiding in de buitenlucht en hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
– Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen  alleen Sporten onder begeleiding in de buitenlucht en moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
– Volwassenen boven de 19 jaar mogen sporten in de buitenlucht en moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Begeleiding is niet verplicht.

Bij trainingen:
Interne oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegestaan.

Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders niet zijn toegestaan.
Bij de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar mag geen contactsport uitgeoefend worden en dient 1,5m afstand te worden gehouden. Hier dienen aangepaste trainingen plaats te vinden.

19+ leeftijdsgroep:
Personen van 19 jaar en ouder mogen gezamenlijk, bijvoorbeeld in teamverband, buiten sporten en bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar betekent dit dus dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen, handbal en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor de contactsporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders niet zijn toegestaan.

Naast de noodverordening blijven de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de eigen bond ook van kracht.

LET OP!
Er is geen maximale groepsgrootte voor alle categorieën vastgesteld. Echter moet het wel verantwoord blijven om een training te verzorgen. Wanneer de doelgroep 13+ niet 1,5 meter uit elkaar kan blijven tijdens de training zal de vereniging moeten bezien of deze trainingen nog door moeten gaan en zo ja, of ze aangepast dienen te worden. Hier zal door de gemeente ook op worden gecontroleerd. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor de toestemming die is verkregen om te trainen.

Binnen mag vooralsnog niet worden getraind en de verwachting is, zolang het aantal besmettingen niet stijgt, dat dit vanaf 1 september weer mogelijk is. Hierover informeren we jullie, zodra meer bekend is.

Informatieposter en coronacoördinatorhesje

Alle verenigingen ontvangen een of meerdere informatieposters met de coronarichtlijnen vanuit de gemeente. Wij vragen deze op voor leden zichtbare plaatsen op te hangen. De poster treft u ook aan in de bijlage, zodat u deze kunt publiceren via uw (sociale) media.Verder ontvangt elke vereniging een hesje voor de coronacoördinator die bij elke training aanwezig moet zijn. Dit hoeft niet telkens dezelfde persoon te zijn, maar hij of zij moet erop toezien dat de regels die gelden, zoals de 1,5m afstand, worden gehandhaafd.

Heeft u nog geen posters en hesje ontvangen neem dan contact op met Tom Eijkelenberg (046-4389222).

Share This