Sub­si­die Op­lei­ding Jeugd­trai­ners 2020

sep 16, 2020

Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide  jeugdtrainers.  Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het goed en verantwoord kunnen laten sporten van de jeugd.

Voor wie
Sportvereniging gevestigd in de Nederlandse Provincie Limburg die is aangesloten bij een sportbond.

Waarvoor
Meer opgeleide jeugdtrainers voor de breedtesport in Limburg. Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de opleiding van jeugdtrainers ten behoeve van de breedtesport (niet zijnde de topsport) bij sportverenigingen. Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het welzijn van de jeugd. Daarnaast draagt sport bij aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Een investering in de sportparticipatie van de jeugd is een investering in de toekomst. Insteek van de bijdrage is om niet enkel de focus te leggen op conventionele sporten, maar ook ruimte te bieden aan jeugdtrainers bij kans- en ontwikkelsporten.

Voorwaarden
Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:
– Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door (een) jeugdtrainer(s) bij of namens een sportvereniging te worden gevolgd.
– De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidieverlening met succes te zijn afgerond.
– Subsidie is mogelijk voor opleidingen die aansluiten bij of gelijkwaardig zijn aan de kwalificatiestructuur Sport voor trainers voor niveau 1, 2 en 3.
Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Meer informatie en aanvragen?
Share This