Stimuleringssubsidie

aug 30, 2017

Van 1 augustus tot en met 15 oktober 2017 kunt u wederom een aanvraag indienen voor de stimuleringssubsidie.

De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Aanvragen voor een stimuleringssubsidie 2018 dienen uiterlijk 15 oktober 2017 binnen te zijn.

Deze “maatschappelijke activiteiten” sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen – en waardenbeleid.

Verantwoording 2018

Via een steekproefsgewijze controle (gesprek met de vereniging) wordt in 2018 nagegaan of en hoe de opgegeven activiteiten worden of zijn uitgevoerd. Aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van opgegeven activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen.

Te downloaden:

Document download informatie:

  • Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader
Share This