Stimuleringsbudget voor inclusie en diversiteit in de sport

jan 14, 2022

Vanuit het NOC*NSF is een stimuleringsbudget beschikbaar voor als verenigingen aan de slag willen met diversiteit.

Hieronder leest u een korte uitleg over de regeling en treft u een link naar een informatiefilmpje en het inschrijfformulier aan.

Wanneer u wilt brainstormen over de mogelijkheden binnen uw vereniging neem contact op met de verenigingsconsulent van de gemeente Beek.
De contactgegevens vindt u hier.

Stimuleringsbudget
Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal € 850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Kijk voor meer informatie ook dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8yDHBdgkO70&t=42s

Aanvraagformulier en subsidievoorwaarden: https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aSrdNopHS0uyX-thf-1ggCQKE5bCHgJKmo7BZufiRw5UQ0M0Rjk2NzRWMlM5N1BMTko2NUJUMk4wVC4u

Share This