Stimuleer inclusie en diversiteit binnen uw vereniging met de stimuleringssubsidie!

nov 12, 2020

Doelstelling van deze subsidieregeling is om actief aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit binnen jouw club. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club.

Voor wie
Sportverenigingen gevestigd in de Nederland aangesloten bij een sportbond.

Waarvoor
Het beschikbare budget is bedoeld voor het bereiken van de doelgroep (vraaggericht) en het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod. Het kan dus uitstekend gebruikt worden om meer deelnemers te werven, ook om eenzaamheid te voorkomen.
Daarnaast is er mogelijk een optie om een samenwerking met Beek Samen aan te gaan. Beek Samen is een samenwerkingsverband van bijna alle Beekse senioren- en damesverenigingen.

Voorwaarden
Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod
Meer informatie en aanvragen?
Share This