Sport en cultuur te duur?

sep 20, 2017

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van uitkeringen aan in de Westelijke Mijnstreek woonachtige personen, die zelf niet alle noodzakelijke kosten van educatie, recreatie, sociale en sportieve ontplooiing van hun kinderen in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, kunnen opbrengen en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening zijn uitgeput of niet toereikend zijn.

Als bestaande regelingen tekort schieten, wordt er gekeken wat Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek zelf voor u kan doen.
Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek werkt met goed opgeleide intermediairs (vrijwilligers) die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en doorgegeven aan de aanvraagcommissie. Deze beslist of uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kind staat daarbij centraal.
Zonder huisbezoek worden geen aanvragen in behandeling genomen.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Leergeld Westelijke Mijnstreek de contributie aan de club/vereniging, muziekschool/dansschol of school dus de ouders ontvangen niet rechtstreeks een gift. Alleen kosten van een lopend seizoen/schooljaar worden in behandeling genomen.

Meer informatie:
http://www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek/

046– 451 90 80
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Of stuur een mailbericht naar:
stichting-leergeldwm@planet.nl 

Share This