Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs 2022

aug 30, 2017

Tijdens de vrijwilligersavond op 23 november 2022 reikt de gemeente Beek wederom de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit. Dit is om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te moedigen.

U of het bestuur van uw vereniging mag individuen, teams of groepen voordragen voor de sport-, cultuur- en waarderingsprijs. Deze kandidaatstelling mag betrekking hebben op eigen vereniging c.q. leden, maar ook kandidaatstelling van verenigingen c.q. personen buiten de eigen geleding is toegestaan. Een kandidaatstelling moet voorzien zijn van een motivering en moet passen binnen de te stellen toetsingscriteria.

Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen.

Voordragen
Wilt u iemand voordragen, dan kunt u dit doen door het voordrachtformulier in te vullen dat u kunt vinden onderaan deze pagina. Wij verzoeken u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat en een motivering waarom hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot 27 oktober 2022

De prijzen en criteria

Sportprijs en cultuurprijs
Toetsingscriteria

 • Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en publicitair karakter en/of
 • Bovenlokale/internationale uitstraling en/of
 • Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of individuele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren.
 • Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal niveau.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2021-2022.

Waarderingsprijs
Toetsingscriteria

 • Andere activiteiten met een uniek karakter en/of
 • De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting.
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2021-2022.
 • Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond treedt, maar voornamelijk “achter de schermen” bezig is.
 • Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

*De Waarderingsprijs is anders dan het Waarderingsteken van de gemeente Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, via info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222.

Formulier(en)

Share This