Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs

aug 30, 2017

Tijdens de vrijwilligersavond op 15 november 2017 reikt de gemeente Beek in samenwerking met het vrijwilligersplatform voor de zesde keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit. Dit is om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te moedigen.

U of het bestuur van uw vereniging mag individuen, teams of groepen voordragen voor de sport-, cultuur- en waarderingsprijs. Deze kandidaatstelling mag betrekking hebben op eigen vereniging c.q. leden, maar ook kandidaatstelling van verenigingen c.q. personen buiten de eigen geleding is toegestaan. Een kandidaatstelling moet voorzien zijn van een motivering en moet passen binnen de te stellen toetsingcriteria.

Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen.

Voordragen

Wilt u iemand voordragen, dan kunt u dit doen door het voordrachtformulier in te vullen dat u kunt vinden onderaan deze pagina. Wij verzoeken u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat en een motivering waarom hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot 16 oktober 2017. Het vrijwilligersplatform kiest vervolgens per categorie een winnaar.

De prijzen en criteria

Sport- en cultuurprijs

Toetsingscriteria

 • Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en publicitair karakter en/of
 • Bovenlokale/internationale uitstraling en/of
 • Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of individuele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren.
 • Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal niveau.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2016-2017.

Waarderingsprijs

Toetsingscriteria

 • Andere activiteiten met een uniek karakter en/of
 • De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting.
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2016-2017.
 • Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond treedt, maar voornamelijk “achter de schermen” bezig is.
 • Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, via info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222.

Formulier(en)

Share This