NOW 5.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Q2-2021

mei 10, 2021

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kunnen namelijk de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. Tot 14 maart 2021 konden verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021 (NOW 4.0). Deze aanvraagperiode is momenteel gesloten. Van 17 mei t/m 13 juni 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor NOW 5.0 (over de maanden april t/m juni 2021).

Klik HIER voor meer informatie.

Share This