logo

Sportakkoord 2: SPORT VERSTERKT

16 juni 2023

Het Sportakkoord II is tot stand gekomen door samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

De uitdagingen waar de sport en de sportcultuur voor staan, zijn:

Het sportaanbod bij sportaanbieders sluit (te vaak) onvoldoende aan op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid.
De uitstroom bij sportclubs in bepaalde groepen zoals 12- tot 18-jarigen is te hoog.
Als volwassenen eenmaal zijn gestopt met sporten, komen zij moeilijk weer in beweging en terug bij de sportaanbieders.
De ondersteuning van en dienstverlening aan de sportaanbieders is erg versnipperd.
De maatschappelijke waarde van (top)sport is nog te beperkt zichtbaar.

Sport en sportief bewegen zit te weinig in gedrag en routine van alle inwoners van Nederland.
Als we als samenleving doorgaan op de huidige voet, is in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek.

Aan welke thema’s werken we de komende jaren:
• Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)
• Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)
• Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)
• Vaardig in bewegen
• Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)
• Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)

Oproep:
Wie wil er zitting nemen in het lokaal kernteam vanuit de verenigingen en private sportbedrijven om samen met de gemeente en Stichting De Haamen en IKS regio Zuid samen te werken aan bovenstaande thema’s?
Meld je aan bij Hanny Ras-Kluitenberg, hanny.ras@gemeentebeek.nl of bel/whatsapp naar 06-20956307 voor meer informatie.