logo

Kent u de mantelzorgers binnen uw vrijwilligersorganisatie?

09 juni 2023

Als Steunpunt mantelzorg zijn we aan de slag gegaan met de vraag; Wie zorgt er voor mij als ik zorg voor iemand anders? Vanuit het project ‘Samen sterk voor mantelzorg’ willen we samen met de gemeente Beek, de mantelzorgers van Beek nog beter ondersteunen, zodat zij de zorg voor hun naasten zo lang mogelijk vol kunnen houden. Dit doen we door flyers te verspreiden met informatie hierover, maar ook met posters om de mantelzorger bewust te laten worden dat ze mantelzorger zijn.

Bewust maken

Mantelzorgers hebben namelijk vaak niet door dat ze mantelzorger zijn. Zij ervaren de zorg die zij aan een ander geven als normaal. Pas als de zorg (te) zwaar wordt, dringt tot hen door dat langdurige mantelzorg er niet zomaar even wordt bijgedaan. De campagne ‘Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders’ moet daar verandering in brengen. Doel van de campagne is dus ook om mantelzorgers en hun omgeving er zo vroeg mogelijk van bewust te maken dat ze mantelzorger zijn. Daarnaast moet de campagne bijdragen aan meer bekendheid voor het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, zodat mantelzorgers ook weten waar ze voor hulp terecht kunnen.

Binnen vrijwilligersorganisaties zijn veel mensen betrokken op diverse manieren. Velen daarvan zijn misschien wel mantelzorgers. Maar weten ze dat ook?

Zou u ons daarom willen helpen door onze boodschap mede uit te dragen door het plaatsen van informatie op de website van uw organisatie of door een poster op te hangen in de kantine?

Daarnaast zou het fijn zijn wanneer leden of vrijwilligers minder of niet komen doordat ze thuis mantelzorger zijn hen wilt wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.

Telefoonnummer 046 - 45 75 700 en vraag naar Marjon Hermans of Astrid Vermeulen.

E-mail mantelzorg@piw.nl

Of kijk voor meer informatie op de website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl