logo

EHBO Vereniging Spaubeek rondt RaboClubSupport traject af

01 maart 2023

Tekst: Fred Vroomen – EHBO Spaubeek

Velen kennen natuurlijk RaboClubSupport van de jaarlijkse stemactie. Tijdens deze actie kun je je een stem op je eigen vereniging kunt en hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld. Maar er bestaat ook een RaboClubSupport-activiteit die verenigingen die daar behoefte aan hebben begeleid om een hele waaier aan uitdagingen zichtbaar te maken en gestructureerd tot een oplossing te brengen. RaboClubSupport is een initiatief van Rabobank en NOC*NSF om sport-, cultuur- en maatschappelijke verenigingen te helpen bij hun vraagstukken om toekomstbestendiger te worden.

Als eerste vereniging in de gemeente Beek heeft EHBO Spaubeek 2 februari jl. succesvol een driekwart jaar durend traject met RaboClubSupport afgesloten. De afsluiting vond plaats met een zogenaamde Spiegelsessie en was het sluitstuk van een begeleidingstraject door Frans Laarmans en Johan Vermeulen van NOC*NSF/LKCA onder de vlag van RaboClubSupport.

In deze afsluitende spiegelsessie werd samen met de leden, klanten en afnemers van ‘EHBO Spaubeek diensten’ en de collega vereniging EHBO Hulsberg gebrainstormd waar EHBO Spaubeek de komende jaren op moet focussen. De bedoeling was om te bepalen op welke wijze EHBO Spaubeek onder druk van de voortgaande vergrijzing in onze gemeente en tijdsbeperkingen bij de leden van de vereniging toch haar voortbestaan kan zekerstellen. Vooral de reflecties van de klanten van EHBO Spaubeek o.a. de bridgeclub ‘het Roadhoes’ en ‘de memorial Walk Wijnandsrade’ leverde waardevolle informatie op hoe evenement-organisatoren en workshop-klanten tegen de vereniging aan kijken. Vanuit de leden werden handige handreikingen gegeven op welke wijze cursussen en evenementbegeleiding ingepast kunnen worden in het drukke bestaan van de EHBO-leden. De conclusies waren positief en voorzien van veel hints en tips waar het bestuur van EHBO Spaubeek mee verder kan bouwen. Een bonus was de aanwezigheid van collega vereniging Hulsberg, waaruit spontaan enkele samenwerkings-initiatieven genoteerd konden worden.
Door de speelse maar toch strakke begeleiding op deze avond werd in twee en half uur lekker, maar intensief praten en brainstormen met elkaar de weg naar voren, richting een stabiele toekomst gevonden.

Verbinding EHBO Spaubeek

Special Guest

Als ‘special guest’ had EHBO Spaubeek deze keer een bijzonder keus gemaakt: Tom Eijkelenberg de verenigingsconsulent van de gemeente Beek. Hij ondersteunt de Beekse vereniging bij het oplossen van uitdagingen. Omdat EHBO Spaubeek reeds gestart was met RaboClubSupport vonden Tom en de vereniging het logisch om hem deze sessie te laten openen en mee te maken om zo te kijken welke accenten er gelegd kunnen worden voor andere geïnteresseerden in onze gemeente. In zijn openingstoespraak memoreerde Tom dat EHBO Spaubeek reeds vaker op creatieve wijze is ingesprongen op kansen die zich boden om weerstand te bieden aan de vele bedreigingen die een relatief kleine vereniging op haar pad vindt. De samenwerking tussen gemeente en EHBO Spaubeek is dan ook vaker een van leuke verrassende acties geweest waar zowel de gemeente in het kader van Beek Samen en NJOY, maar ook de EHBO echt baat bij hebben gehad.

Het traject

Een typisch NOC*NSF/LCKA Supporttraject begint met een ‘in-take’ waarin samen bepaald wordt waar de vereniging begeleidingsbehoefte aan heeft. Vervolgens worden via een of meerdere workshops verschillende richtingen verkend onder professionele begeleiding van de RaboClubSupport begeleider. De afsluiting kan plaatsvinden bijvoorbeeld met een spiegelsessie waarin leden, klanten, afnemers encollega verenigingen een plan voor de toekomst maken.

De begeleiding kan de vorm hebben van 1-op-1 begeleiding, masterclasses, workshop maar ook webinars. Samen met de begeleider worden de meest effectieve vormen bepaald en gekozen.
Onder bepaalde voorwaarden is de begeleiding door RaboClubSupport gratis.

Een typisch traject duurt een ruim half jaar en volgt een aantal duidelijke stappen.
Interesse? Neem contact op met Tom Eijkelenberg, Verenigingsconsulent Gemeente Beek via info@njoybeek.nl. voor meer informatie

Als je vereniging of stichting bankiert bij de Rabo kun je je rechtstreeks inschrijven via https://nocnsf.nl/raboclubsupport/aanmelden

EHBO vlagvertoon