Gratis VOG voor vrijwilliger­sorganisatie

jul 11, 2017

VOG-Verklaring
Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

U kunt op www.gratisvog.nl een aanvraag doen om de VOG’s voor uw vrijwilligers vergoed te krijgen. Hieraan zijn enkele voorwaarden gekoppeld:

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.
Aanvraagproducedure
Meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u vinden op deze website: www.gratisvog.nl/procedure.

E-Herkenning
De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aangevraagd bij het gemeenteloket worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Om uw vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een E-Herkenning: www.gratisvog.nl/procedure/e-herkenning.

Komt uw organisatie niet in aanmerking via gratisvog.nl?
Komt uw organisatie niet in aanmerking voor een gratis VOG via de landelijke regeling? Neem dan contact op met Tom Eijkelenberg van gemeente Beek via 046 – 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl. De mogelijkheden om de VOG te vergoeden vanuit de gemeente worden dan voor uw organisatie bekeken.

Ook voor vragen over het aanvragen van de gratis VOG via de landelijke website kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

Te downloaden:
DDL-20150518-00004GO001.pdfpdf(37,63 KB)
Document download informatie:
Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Share This