EHBO Beek zoekt nieuwe secretaris

aug 13, 2021

EHBO-vereniging Beek is op zoek naar een nieuwe secretaris.
Heeft u interesse om een belangrijke rol in een leuke en actieve vereniging te vervullen?
Neem dan contact op via secretaris@ehbo-beek.com of evenementen@ehbo-beek.comĀ 

Meer weten over de vereniging? Kijk op www.ehbo-beek.com

De taken van de secretaris zijn als volgt:

1. Leden administratie:
a. Inschrijven, introductie van nieuwe leden;
b. Uitschrijven leden;
c. Diploma-administratie
c. Handtekeningenlijst samenstellen
d. Informatie aan leden
e. Samenstelling jaarprogramma (in overleg met de docenten)
f. Beheer lesmateriaal
g. Organisatie cursussen (planning) regulier & reanimatie
h. Organiseren en reserveren leslocaties
i. Reageren op e-mail en Website berichten
j. Beheer website
k. Beheer archief.
l. Subsidieaanvragen Gemeente Beek
m. Aanvragen onderscheidingen en jaarinsignes
n. Samenstelling nieuwsbrief voor de leden van EHBO Beek

2. Bestuur – en Algemene Leden vergaderingen (ALV)
a. Voorbereiding (Powerpointplanning)
b. Agenda beheer
c. Verslaggeving
d. Voortgangsregistratie genomen besluiten
e. Schema van aftreden bestuursleden
f. Bijwonen gebruikersvergaderingen Stegen 35
g. Bijwonen vergaderingen EHBO Limburg

3.Contacten met:
a. Leden
b. Andere bestuursleden, doorsturen ontvangen berichten
c. Docenten en gastdocenten (lezingen)
d. Oranje Kruis
e. Hartstichting
f. EHBO Limburg
g. Gemeente Beek
h. Aansturen en contact onderhouden met de Webmaster
i. Externe relaties

Share This