Databank voor verenigingen en stichtingen

jul 11, 2017

De administratie, verslagen, foto’s en publicaties van verenigingen en stichtingen worden tegenwoordig digitaal verwerkt en opgeslagen.
De laatste jaren stuiten onderzoekers/schrijvers vaak op hetzelfde probleem. De recente geschiedenis van verenigingen dreigt verloren te gaan. Vaak ontdekt men dat digitale archieven niet compleet zijn, omdat bijvoorbeeld bij een wisseling van secretariaat niet alles goed wordt overgedragen of er een computercrash plaatsvond.

Wat is een databank?
Een databank of gegevensbank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op snelle en flexibele raadpleging en gebruik.
Gegevens van een databank moeten eenvoudig kunnen worden opgeslagen en ook gewijzigd. Voor de gebruikers moeten de gegevens snel en eenvoudig kunnen worden opgezocht. Om dit laatste te optimaliseren is een index van de gegevens onmisbaar

Databank Beekse verenigingen en stichtingen
Het archief van de Heemkundevereniging Beek bestaat uit tienduizenden documenten die betrekking hebben op de historie van Beek. Het gemeentelijk fotoarchief is ook in dit archief ondergebracht. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met onderzoek en het digitaliseren van documenten.

Dit archief kan aangevuld worden met een databank van Beekse verenigingen en instanties. Op deze wijze worden alle bestaande en nieuwe gegevens gecentraliseerd in onze gemeente.

Verenigingen kunnen de jaarverslagen, activiteitenprogramma’s, publicaties, posters, foto’s, folders, enz. digitaal aanleveren bij de Heemkundevereniging. Daar worden ze in de databank opgeslagen. Deze documenten blijven natuurlijk toegankelijk voor de verenigingen.

Samenwerking met de gemeente Beek
De gemeente Beek ondersteunt dit project door de financiën beschikbaar te stellen, die noodzakelijk zijn om dit project te laten slagen.

Verenigingen en stichtingen die interesse hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen zich aanmelden via info@heemkundebeek.nl Door de projectleiders van de databank zal met de betreffende verenigingen en stichtingen contact worden opgenomen.

Share This