Beeks Lokaal Akkoord

jan 3, 2020

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. (Bron: hvdsl.nl)

Limburgs niveau
Zoveel mogelijk Limburgers aan het sporten krijgen én houden. Dat lukt alleen door samen te werken met lokale partners. Zij kennen Limburgers als geen ander en weten wat er in welke buurt speelt. Samen met deze partners en ambassadeurs kijken we welke gezamenlijke regionale en lokale ambities er zijn. Deze ambities leggen we vast in concrete lokale sportakkoorden.

Doel van lokale akkoorden is niet alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar vooral om lokale netwerken te bouwen/versterken. De essentie van het lokaal sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de overheid. (Bron: hvdsl.nl)

Benieuwd naar voorbeelden van een lokaal akkoord? Bekijk hier het Leefstijlakkoord van gemeente Venray of het lokaal sportakkoord Stein.

Beeks niveau
Het Beeks lokale akkoord zal zich naast sport ook richten op cultuur en leefstijl. Het akkoord is een set afspraken tussen lokale verengingen, sport-, beweeg- en cultuuraanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. Het doel is om de organisatie en de financiën toekomstbestendig te maken.
Dit akkoord zet aan tot samenwerking, verbinding en een gezamenlijke uitvoering. Het is een set aan afspraken die bovenstaande partijen samen opstellen, ondertekenen en gaan uitvoeren.

Wat levert meedoen aan het Beeks Congres op voor jouw vereniging / organisatie?

  • Je investeert in de ontwikkeling van jouw vereniging / organisatie;
  • Je denkt en beslist mee over de inhoud van het Beeks Lokaal Akkoord;
  • Je tekent (tijdens) een vervolgsessie het Beeks Lokaal Akkoord en maakt zo mogelijk aanspraak op extra financiën en ondersteuningsmogelijkheden voor de uitvoering (zoals trainersopleidingen, workshops voor het bestuur en verenigingstrajecten).

Om tot een Lokaal Akkoord te komen is er op donderdag 23 januari het speciale ‘Beeks Congres Lokaal Akkoord’.
Door middel van interactieve deelsessies brengen we samen ideeën, kansen en gezamenlijke toekomst in beeld om te komen tot een nog beter sportief, gezond en cultureel leven in Beek.

Hoe ziet het proces om te komen tot het lokale akkoord eruit?

Donderdag 23 januari
17:00 uur
Beeks Congres Lokaal Akkoord
Locatie: Neerbeek
Maandag 27 januari: Terugkoppeling Beeks Congres online
Woensdag 29 januari
20:00 uur
Vervolgsessie: gezamenlijke acties vaststellen
Locatie: De Haamen
Donderdag 6 februari: Terugkoppeling vastgestelde acties online
Online inschrijven voor ondertekening Beeks Lokaal Akkoord
Donderdag 27 februari: Deadline inschrijven voor ondertekening Beeks Lokaal Akkoord
Donderdag 5 maart:
20:00 uur
Ondertekening Beeks Lokaal Akkoord
Locatie: volgt

 

Programma Beeks Congres Lokaal Akkoord – Donderdag 23 januari 2020

Aanmelden? 

Ja, ik wil me aanmelden voor het Beeks Congres Lokaal Akkoord donderdag 23 januari

Share This