Beeks Lokaal Akkoord: waar staan we nu?

feb 6, 2020

Een Beeks Lokaal Akkoord is geen doel op zichzelf, maar een middel om organisaties met elkaar te verbinden, gezamenlijke afspraken te maken om de sport, cultuur en zorg duurzaam te maken en uiteindelijk meer Beekenaren gezonder, vitaler en in beweging te krijgen en houden.

Waarom het Beeks Lokaal Akkoord?
Om samenwerking tussen verschillende partijen te stimuleren om samen activiteiten en projecten organiseren om Beekse inwoners gezonder, vitaler en in beweging te krijgen en houden.

Maar ook om gemeenschappelijke problemen (op bestuurlijk niveau) samen aan te pakken.
Sport en zorg, maar ook (culturele) verenigingen meer met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar weten te vinden wanneer ze elkaar nodig hebben.

Bevindingen deelsessies in januari.
In januari hebben twee verschillende interactieve sessies plaatsgevonden.
Daaruit beginnen de eerste samenwerkingsstructuren tussen sportverenigingen, culturele en senioren verenigingen te ontstaan.Per samenwerkingsstructuur worden verschillende activiteiten en projecten geïnitieerd, deze kunnen ook sector overstijgend zijn (bijvoorbeeld een BHV-cursus die voor zowel culturele als sportverenigingen wordt georganiseerd).
Benieuwd naar het overzicht van de bevindingen?
Om technische redenen lukt het niet om het bestand op deze website te plaatsen. Daarom verzoek ik u een mail te sturen naar milan.dijkstra@gemeentebeek.nl 

Het vervolg van het Beeks Lokaal Akkoord
De bevindingen wordt door de formateur en de penvoerders (opgeven kan nog steeds!) het Beeks Lokaal Akkoord opgesteld.
Op 13 februari komt het Beeks Lokaal Akkoord online en eventuele opmerkingen en aanvullingen kunnen tot dinsdag 25 februari worden ingediend.

Tijdlijn:
Donderdag 13 februari: Beeks Lokaal Akkoord online op website NJOY
Donderdag 27 februari: Deadline voor inschrijving ondertekening Beeks Lokaal Akkoord op 5 maart
Donderdag 5 maart: Ondertekening Beeks Lokaal Akkoord*

* Op donderdag 5 maart is de eerste mogelijkheid om u te committeren aan het Beeks Lokaal Akkoord. Dit is een dynamisch proces met veel ontwikkelingen en u kunt ook later participeren.

Inschrijven voor het ondertekenen van het Beeks Lokaal Akkoord op donderdag 5 maart kan nu via deze link.

Vragen of opmerkingen? Bel of mail naar 06 – 13 09 81 31 of milan.dijkstra@gemeentebeek.nl

Share This