Aanpassingen coronamaatregelen vanaf 25 september 2021

sep 17, 2021

15 September jl. is een verruiming van de coronamaatregelen aangekondigd.
Via deze weg informeren wij u over de aanpassingen en de nog geldende regels.
Ook leest u hieronder welke financiële regelingen er zijn en wanneer deze aflopen.
Heeft u naar aanleiding van onderstaande informatie neem dan contact op met ondergetekende via tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl.

Verruiming voor de sport
Per zaterdag 25 september geldt voor sport het volgende (zie de bijlagen onderaan deze brief):

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten. Deze lijst is begin 2021 aangevuld met cricket;
 • Voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds;
 • Voor alle horeca en dus ook sportkantines en buitenterrassen geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Dit geldt dus ook voor zwembaden, tennishallen, golfaccommodaties, enzovoorts;
 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;
 • Voor sporten in de horeca (bowling, biljarten, darts, bridge, schaken e.d.) geldt dus eveneens dat een coronatoegangsbewijs voor 13+ verplicht is;
 • Voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours in overleg met de gemeente bepaald moet worden of een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is.

Handhaving door de sport zelf
NOC*NSF overlegt met de sportbonden over hoe de sportverenigingen de maatregelen het beste kan organiseren. Dit zal worden verwerkt in de bekende protocollen.

Termijnen financiële regelingen
Graag wijzen wij u via deze weg ook nogmaals op de deadlines van de financiële tegemoetkomingsregelingen:

 • TASO-regeling Q2 (tegemoetkoming verengingen) staat open t/m 19 september a.s.;
 • TVS-regeling Q2 (tegemoetkoming voor verhuurders sportaccommodaties, waaronder gemeenten) staat open t/m 19 september a.s.;
 • SPUK-IJZ Q1 en Q2 (tegemoetkoming zwembaden en ijsbanen) staat open t/m 17 oktober 2021.

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar onderstaande websites:

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Share This