Aangepast

Sporten is voor iedereen van belang, maar voor mensen met een beperking in het bijzonder! 

Sportlandgoed De Haamen

 


Er gaat op Sportlandgoed De Haamen speciale aandacht uit naar ouderen,
mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking.

Voor deze mensen is De Haamen dé plek om wekelijks te bewegen, te ontmoeten en te recreëren.
Zij krijgen hier een voorzieningenaanbod dat nergens anders in de regio voorhanden is.