logo

De Zonnebloem afdeling Spaubeek

Icoon voor aanbiedertype Maatschappij Maatschappij / Zorg

De Zonnebloem afdeling Spaubeek draait al 36 jaar om mensen uit ons dorp met een fysieke beperking. Voor hen zijn gewone dagelijkse dingen niet altijd vanzelfsprekend. Op een volwaardige manier meedoen aan de maatschappij is geen eenvoudige opgave.

De Zonnebloem afdeling Spaubeek biedt oplossingen. Ruim 25 Zonnebloemvrijwilligers zorgen er met persoonlijke aandacht en activiteiten voor dat deze mensen niet in een sociaal isolement komen. “Er kan zoveel meer dan je denkt.”

 • Bezorgt mensen met lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd
 • Zorgt dat zij aangesloten blijven bij de samenleving
 • Door samen kop koffie te drinken, even de deur uit te gaan en 1 op 1 activiteiten
 • Hulp bieden voor wat betreft vervoer en begeleiding tijdens een activiteit
 • We gaan vooral voor activiteiten binnen ons dorp
 • Het tijdens activiteiten bevorderen van onderlinge contacten tussen mensen met een fysieke beperking en vrijwilligers
 • Het aanreiken van adressen voor hulpverlening van de diverse instanties
 • De jaarlijkse vakantiereis voor een kleine groep
 • Binnen de gemeente Beek samenwerken met andere verenigingen binnen Beek Samen

De Nationale Vereniging de Zonnebloem is met ruim 1.000 afdelingen en 30.000 vrijwilligers de grootste vrijwilligersvereniging.

Doelgroep
Leeftijden
 • Volwassenen (vanaf 18 jaar)
 • 65+
 • Speciaal aanbod
Speciaal aanbod
 • Fysieke beperking